LEDNINGSFUNKTIONER - UTREDNINGAR - PLANERING - DRIFT - MÄTNING - INSAMLING - PROJEKT

Vi har resurserna

Branschen står inför många utmaningar som skall hanteras de närmaste åren: kompetensbrist, begränsande intäktsramar, Nordisk slutkundsmarknad mm. Vi kommer se stora förändringar i branschen för att möta dessa utmaningar. Pro4u är en stark partner bl a i alla typer av förändringsprocesser gärna med IT-inriktning.

Med senioringenjorer.se har vi ett klart fokus: att bidra till att överbrygga de stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren.

Senioringenjorer.se samlar de som är intresserade av att varva pension med nya utmaningar och därmed lösa en del av rekryteringsproblematiken. Nätverket omfattar alla typer av ledare och ingenjörer med lång erfarenhet av energibranschen med intresse av både korta och längre uppdrag.

 

Testa oss gärna

För att få rätt personer till uppdraget är det viktigt att göra en bra beskrivning av vad ni söker. Tänk igenom följande rubriker och gör en så bra beskrivning som möjligt, då blir urvalet bättre.

Roll: Ledning, utredning, drift, planering etc

Uppdragsbeskrivning: Vad skall genomföras?

Nödvändig kompetens: Behövs elbehörighet eller andra certifieringar?

Önskvärd erfarenhet:

Stationeringsort: Var?, kan arbete ske på distans?

Start: Datum

Varaktighet: Hur lång tid varar uppdraget?

Omfattning: Deltid? Heltid?

 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss ifall du har funderingar:

Bo Forslin, 072-278 00 03, bo.forslin@senioringenjorer.se

 

Senioringenjörer i Sverige AB

info@senioringenjorer.se

08-68 43 96 96

Senioringenjorer i Sverige AB, All rights reserved