LEDNINGSFUNKTIONER - UTREDNINGAR - PLANERING - DRIFT - MÄTNING - INSAMLING - PROJEKT

Det är enkelt att vara med i senioringenjorer.se

Genom registrering på senioringenjorer.se får du kontinuerligt information om vilka uppdrag som är på gång. Det är gratis att vara registrerad och det finns inga förpliktelser att vara med i nätverket. Du väljer själv när du är intresserad av ett uppdrag genom att besvara erbjudanden. Vi presenterar intresserade kandidater för beställaren som sen väljer ut vem/vilka de vill titta närmare på. All förmedling sker på marknadsmässiga villkor och vi hanterar alla avtal och administration. Under uppdraget rapporterar du in debiterbar tid och vi sköter fakturering till beställare samt ser till att du får betalt.

Tre anslutningsformer att välja på

Det finns tre lämpliga anslutningsformer att välja emellan: Projektanställning, Enskild Firma eller Aktiebolag. På www.driva-eget.se kan du se en jämförelse mellan Enskild Firma och Aktiebolag. Innan du får din första ersättning bör du funderat igenom hur du vill hantera detta. Oavsett vilket val du gör initialt kan du ändra anslutningsform till nästa uppdrag.

Projektanställning

Vid projektanställning hanterar vi ditt uppdrag som om du vore anställd. Vi innehåller källskatt och du får överenskommen ersättning insatt på ditt konto. Vi skickar inkomstuppgift och du deklarerar som vanligt.

Enskild firma

Du registrerar en Enskild Firma (godkänd för F-skatt) och hanterar inbetalning av sociala avgifter själv. Vi sätter in överenskommen ersättning på ditt konto med en motfaktura så du slipper hantera fakturering själv.

Aktiebolag

Om du har aktiebolag är möjligheten att disponera intäkter över tid större och därmed lämpligt för pensionärer. Det är också lägre skatt men ett AB kräver ett startkapital på 50 000 kr.

 

Senioringenjörer i Sverige AB

info@senioringenjorer.se

08-68 43 96 96

Senioringenjorer i Sverige AB, All rights reserved